Coronavirus / COVID-19 informatie

Lees meer

De 6 grootste trends onder het verhuizen

Kinderen in verhuisdoos - Gezinsverhuizing

Er is een groot onderzoek gedaan naar het verhuizen van de Nederlanders. Wat voor trends zijn te zien binnen de huizenmarkt? In dit artikel bespreken wij de opvallende stijgers en dalers op het gebied van het verhuizen in Nederland. Behoort u komend jaar ook tot een van de verhuizers? Bereid u dan goed voor en oriënteer u goed, zodat u een succesvolle verhuizing tegemoet kunt gaan. Schakel een goed en betrouwbaar verhuisbedrijf in om er zeker van te zijn dat uw spullen veilig in het nieuwe huis zullen aankomen! Lees in dit artikel meer over de trends binnen de huizenmarkt en de verhuiswereld!

Huizenprijzen blijven stijgen

Voor heel 2018 is het de verwachting dat de huizenprijzen zullen blijven stijgen. De huizenprijzen van koopwoningen zitten al sinds 2014 in de lift en zullen ook dit jaar verder blijven stijgen. In oktober 2017 is in een jaar tijd een prijsstijging van 8,2% gemeten. Volgens ABN AMRO Economisch Bureau is er over het jaar 2017 een gemiddelde huizenprijsstijging van 7,5%. In januari dit jaar zijn de prijzen van koopwoningen al 9% duurder dan in januari 2017. Er is sprake van de grootste toename in 16 jaar! In 2008 bereikten de huizenprijzen een piek, waarna in 2013 de huizenprijzen drastisch zakten tot in een dal. Ten opzichte van dit dal in 2013 zijn de huizenprijzen met bijna 25% toegenomen. Ten opzichte van de piek in 2008 zijn de prijzen nog net iets onder het prijsniveau. Er is nog een verschil van 2% ten opzichte van de prijzen in 2008.

Huizenprijzen in de 4 grote steden

Onder de grote steden vallen Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag. De huizenprijzen in deze vier grote steden is inmiddels hoger dan ten tijde van het piekmoment in 2008. Doordat de prijzen in de vier grote steden zo stijgen, zorgt dit ook voor een landelijke stijging van de huizenprijzen. In Amsterdam stijgen de huizenprijzen het alle hardst. Momenteel ligt de stijging in de hoofdstad 26% hoger dan in de zomer van 2008. In Den Haag zijn de huizenprijzen maar 5% hoger dan in 2008, en in Rotterdam en Utrecht 12,5% en 13,6% hoger.

Aantal verhuizing per jaar

Ruim 1 miljoen mensen zijn in 2016 verhuisd naar een andere woning binnen hun eigen gemeente. Zo’n 767.000 mensen zijn verhuisd naar een andere gemeente in Nederland. Volgens de cijfers van het CBS neemt het aantal mensen dat verhuist toe met zo’n 100.000 extra dan in het voorgaande jaar. In het jaar 2017 zijn er 1.885.413 mensen verhuisd, in 2016 waren dit er zo’n 100.000 minder.

Trends in huizenmarkt in 2018

Er is gekeken naar wat er opvalt op het gebied van verhuizen. Een van de verhuistrends die is opgemerkt is dat steeds meer jonge gezinnen de grote steden verlaten. Opvallend is wel dat zij niet zo zeer de 4 grote steden (Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag), verlaten. Jonge gezinnen verhuisden naar nabijgelegen gemeentes net buiten hun stad. Opvallend is wel dat ook het aantal jonge gezinnen in de 4 grote steden ook toenam. Dit is toe te schrijven aan onder andere het immigratiebeleid. De meeste immigranten zitten vaak precies in de fase van het stichten van een gezin.

Transformatie bestaande gebouwen

Tegenwoordig worden steeds meer kantoren, fabriekspanden en winkels omgebouwd tot nieuwe woningen. In 2016 zijn er ongeveer 8000 extra woningen door transformatie bijgekomen. Dit was ruim 9% van het totaal aantal nieuwe woningen in 2016. In Eindhoven vonden de meeste transformaties van bestande panden plaats, gevolgd door Amsterdam en Den Haag.

Afname jongeren die naar universiteitsstad verhuizen

Eind 2016 zijn minder jongeren verhuisd naar een universiteitsstad ten opzichte van dezelfde periode in 2015. Naar Utrecht bijvoorbeeld verhuisden ruim 700 jongeren minder dan in het jaar ervoor. Naar Leiden en Eindhoven groeide het aantal jongeren dat zich vestigden wel. Als oorzaak voor deze trend wordt het nieuwe studiefinancieringsstelsel (ingevoerd in ‘14/’15) genoemd. Hierbij is de basisbeurs omgezet tot een lening in plaats van een gift.

Minder ouderen verhuizen

Het aantal ouderen boven de 65 stijgt komende jaren hard als gevolg van de vergrijzing. Toch zijn er minder seniorenverhuizingen, omdat steeds meer van deze ouderen zelfstandig blijven wonen.  Ook na het overlijden van hun partner of na een scheiding. Hierdoor vinden er minder verhuizingen plaats binnen deze oudere generatie. Er is een prognose die zegt dat het aantal alleenstaande vrouwen van 65 jaar en ouder groeit van 655.000 in 2015, naar 1,2 miljoen in 2050. Het aantal alleenstaande mannen zal in minder hard stijgen. De prognose is dat deze van 260.000 in 2015 naar 650.000 in 2050 zal stijgen.

Zelf verhuizen?

Gaat u binnenkort ook zelf ook verhuizen? Of heeft u plannen? Een goed verhuisbedrijf kan u een hoop zorgen en stress ontnemen. Neem vrijblijvend contact op met onze verhuisservice in Rotterdam voor vragen omtrent verhuizen of voor het berekenen van de kosten voor uw verhuizing. Ook voor verhuizingen buiten Rotterdam, zoals bijvoorbeeld in Zoetermeer, Delft of Dordrecht kunt u bij ons terecht voor een goede een snelle verhuizing!

495 Comments

 1. Edwardanaes
 2. Williammem
 3. Pedrosom
 4. Pedrosom
 5. Bryanmoide
 6. Bryanmoide
 7. WilliamStoma
 8. WilliamStoma
 9. Davidgen
 10. coelaboff
 11. Brendandup
 12. Brendandup
 13. PeterTypop
 14. Waynever